^ Back to Top

We are supported by:

Nickel Logo

EU projects

Applied Manufacturing Science Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Opracowanie usługi „AMS product development” metody opracowania formulacji i procesu dla preparatów farmaceutycznych”.
Celem projektu: Zwiększenie aktywności B+R w firmie AMS czego konsekwencją będzie powstanie usługi „AMS Product Development”. Wpłynie to na wzrost konkurencyjności polski firm farmaceutycznych na rynku globalnym, zwiększy wykorzystania potencjału polskiego rynku R&D przez globalne koncerny farmaceutyczne i zwiększy liczbę nowych rejestracji na rynku leków.

Planowane efekty projektu: Applied Manufacturing Science Sp. z o.o. zaoferuje proces opracowywania formulacji oraz proces technologiczny dla przemysłu farmaceutycznego. Da możliwość szybkiego i bezpiecznego rozwoju formulacji i procesu oraz produkcji zaawansowanych produktów farmaceutycznych opartych na nanotechnologii i postaci amorficznej. Efektem projektu będzie także gotowość do wykonania usługowo serii na potrzeby badań klinicznych oraz umożliwiający produkcję leków w małej skali.

Wartość projektu: 1 289 224,90 PLN.
Dofinansowanie projektu z UE: 630 831,99 PLN.